NEN9140 gecertificeerd

Autoschade Herstel Kemmeren is officieel gecertificeerd in het herstellen van elektrische en hybride voertuigen. De afgelopen twee weken hebben alle medewerkers binnen het bedrijf het NEN9140-certificaat behaald.

NEN9140 Certificering Autoschade Herstel Kemmere Rijen Theo en

Linksvoor: Theo

NEN9140 Certificering Autoschade Herstel Kemmere Rijen Robbert en Dennis

2de en 3de van rechtsachter: Dennis en Robbert

Met de introductie van elektrisch aangedreven voertuigen doen nieuwe technologieën hun intrede in de automobielbranche. Aan deze technologieën zijn ook nieuwe risico’s verbonden, zoals gevaarlijke elektrische spanningen tot vele honderden volts. De Autoschade Herstel Groep (AHG) is de eerste landelijke herstelketen die officieel is gecertificeerd in het herstellen van elektrische en hybride voertuigen.

“De autoschadebranche is volop in ontwikkeling; nieuwe auto’s vragen steeds meer kennis en expertise van de hersteller. Kwaliteit is een keuze, daarom richten wij ons op de toekomst en het opleiden van de medewerkers. De opleiding is met veel enthousiasme gevolgd, daar zijn wij trots op. De certificering past goed binnen het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het certificaat is uitgegeven door stichting  Groen Autoherstel, de stichting die zich sterk maakt voor duurzaam ondernemen in de schadeherstelbranche.”

NEN 9140 beschrijft hoe ook niet-elektrotechnici hier veilig mee om kunnen gaan. De nieuwe norm is afgeleid van NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties’. Hierbij is speciaal aandacht geschonken aan de vertaling van de elektrotechnische vakpraktijk naar de automobielbranche. NEN 9140 stelt specifieke eisen aan het veilig werken aan elektrische voertuigen door het wegnemen van elektrische gevaren. Daarnaast biedt de norm voorschriften voor veilige opslag van (vermoedelijk) beschadigde e-voertuigen en elektrisch gevaarlijke onderdelen van e-voertuigen. De norm kan gebruikt worden door onder meer autoreparatie- en onderhoudsbedrijven, schadeherstel-bedrijven, bergingsbedrijven en hulpverleningsinstanties. NEN 9140 helpt met het zodanig inrichten van de werkprocessen, dat zij voldoen aan hun zorgplicht als werkgever betreffende de veiligheid van het personeel bij het werken aan e-voertuigen.

NEN9140